Niemand wil als zijn erfenis onnodig veel geld aan de belastingdienst nalaten. De erflater niet en de erfgenaam niet. Om te voorkomen dat de erfgenaam of erfgenamen in de toekomst te veel erfbelasting moeten betalen, is het verstandig om een schenkingsplan en stappenplan op te stellen. Zo kunt u slim belastingvrij geld schenken. Op allerlei manieren kunt u belastingvrij schenken aan de hand van een goede estate planning. De stappen van een estate planning voor uw privé vermogen worden hier uitgelegd.

Schenkingsplan maken met een estate planning

Estate wordt omschreven als boedel of staat van een familie. De estate planner richt zich op vele familiezaken:

 • Advies opstellen huwelijkse voorwaarden;
 • Gevolgen echtscheiding;
 • Opstellenschenkingsplan;
 • Aangiftevan inkomstenbelasting;
  Regelen erfenis.

Stappenplan schenkingsplan of estate planning

Wie een schenkingsplan of estate planning voor zijn kinderen wil maken, kan dit doen volgens het volgende stappenplan:

Stap 1. Inventarisatie van vermogen

Inventariseer uw vermogen. Tel hiervoor al uw vermogen uit spaargeld, aandelen, lijfrentepolissen, banksparen en vastgoed bij elkaar op en trek daar de eventuele schulden en hypotheken vanaf.

Stap 2. Wanneer komt het vermogen vrij

Zet bij alles de geschatte waarde en wanneer het beschikbaar komt en liquide wordt. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van een vrijgekomen lijfrente, wanneer zijn de aandelen liquide te maken, welke looptijden hebben de spaardeposito’s en zo verder.

Stap 3. Hoeveel vermogen heb ik zelf nodig

Bepaal vervolgens mede aan de hand van uw leeftijd en uw wensen hoeveel u van het beschikbare vermogen zelf nodig hebt. Omdat niemand weet hoe oud hij zal worden, is het goed om met een behoorlijke marge rekening te houden en niet alles voor honderd procent dicht te timmeren. Dat hoeft ook niet, omdat u met een aanvullend testament ook wat na u als erfenis overblijft, netjes kunt verdelen.

Stap 4. Hoeveel is beschikbaar om te schenken

Als u het vermogen dat in de loop der tijd beschikbaar komt vermindert met wat u zelf nodig heeft, blijft het vrij beschikbare vermogen over dat u eventueel aan uw kinderen kunt schenken.

Stap 5. Verdeling van vermogen

Tot slot bepaalt u wie hoeveel van uw vermogen tijdens uw leven van u krijgt. Bedenk hierbij wel dat een schenking dat is gedaan binnen 180 dagen van iemands overlijden, door de Belastingdienst zal worden meegenomen als onderdeel van de erfenis en nalatenschap. De eventueel al betaalde schenkbelasting krijgt u terug.

Slim schenken is belastingvrij schenken

Slim schenken betekent zo veel mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden om belastingvrij te schenken voor nu en latere jaren:

U mag een kind dat jonger is dan 45 jaar en ouder dan 18 jaar, eenmalig belastingvrij tot 102.000 euro (2019) schenken, als dit bedrag daadwerkelijk en aantoonbaar wordt gebruikt voor de aankoop van een huis of het volgen van een studie die duurder is dan 26.000 euro. Dit is een nieuwe regeling die in de nieuwe schenk- en erfbelasting 2010 is opgenomen. De maximale leeftijd was 35 jaar maar is in 2014 verhoogd naar 40 jaar.

U mag een kind tussen de 18 en 40 jaar eenmalig belastingvrij 26.000 euro schenken (2019), zonder dat aan de besteding van dit geld voorwaarden hoeven te worden gesteld. U moet aangifte doen bij de Belastingdienst, maar hoeft niet naar een notaris. Als u voorwaarden aan de schenking wilt stellen, bijvoorbeeld dat de schenking niet is bedoeld voor de partner van uw kind, kunt u beter wel naar de notaris gaan.

U mag uw kind jaarlijks 5.400 euro belastingvrij schenken. Tot dit bedrag hoeft u geen aangifte bij de Belastingdienst te doen. Als er in een jaar meerdere schenkingen aan uw kind doet, worden deze schenkingen bij elkaar opgeteld. U hoeft hiervoor niet naar de notaris, maar als u voorwaarden wilt stellen aan de schenking, kunt u dat beter wel doen.

Als de ontvanger van een schenking het geld direct nodig heeft om dringende schulden af te lossen, is dit een belastingvrije schenking. Anderen, bijvoorbeeld de kleinkinderen, kunnen belastingvrij tot 2.170 euro per jaar geschonken krijgen.

Nieuw sinds 2017 dat u aan iemand jonger dan 40 jaar belastingvrij 100.000 euro belastingvrij mag schenken onder de ontbindende voorwaarde dat dit geld wordt besteed aan de eigen woning van de ontvanger. In 2018 bedraagt deze vrijstelling 100.800 euro, in 2019 102.000 euro.

Geen schenkingsrecht betalen

De ontvanger van een schenking hoeft geen schenkbelasting te betalen als:

 • De waarde van de schenking lager is dan een vrijstelling;
 • U inkomstenbelasting over de schenking betaalt;
 • U de schenking krijgt vanwege een gemotiveerde morele verplichting.;
 • U de schenking gebruikt om daarmee uw dringende schulden af te lossen;
 • De schenker niet in Nederland woont;
 • De schenker de schenkbelasting betaalt.

Testament opstellen

Ter afsluiting van een goede estate planning kunt u het beste een testament laten opstellen bij een notaris, bij wie u vastlegt naar wie het resterende vermogen moet gaan. Als er geen testament wordt opgesteld geldt in het erfrecht de wettelijke verdeling. De langstlevende geregistreerd partner of echtgenoot houdt de beschikking over het hele vermogen, terwijl het erfdeel van de kinderen een niet opeisbare geldvordering wordt op de langstlevende ouder. Dit erfdeel wordt pas opeisbaar, als de langstlevende ouder komt te overlijden. Maar nog belangrijker is dat u met een testament precies kunt aangeven naar wie volgens u hoeveel van de erfenis onder welke voorwaarden moet gaan. U hoeft niet tot volgend jaar te wachten, hoe eerder u begint met schenken, hoe meer vrijstellingen er zijn.

Slot

Wie een zeker vermogen heeft, doet er goed aan om een estate planning te maken en te regelen naar wie tijdens uw leven maar ook daarna uw vermogen en goederen worden toegedacht. Uiteraard kunnen wij u van dienst zijn met het maken van de estate planning en een optimale mix samenstellen specifieke gericht op uw situatie.